วิธีอัพโหลดเว็บไซต์ (ftp)
วิธีอัพโหลดเว็บไซต์ (ftp)
อัพโหลดเว็บไซต์ผ่าน Dreamweaver


1.เลือกที่แถบเมนู Remote Info
2.ช่อง Access เลือก ftp
3.ช่อง FTP host ใส่ชื่อ Host ของท่าน
4.ช่อง Host directory
หมายเหตุ ถ้าเป็น windows hosting ให้ท่านใส่ www แต่ถ้าเป็น Linux hosting ให้ท่านใส่ Public_html
5.ช่อง login ให้ท่านใส่ login id ลงไป
6.ช่อง Password ให้ท่านใส่ Password ของท่านลงไป

เมื่อท่านใส่รายละเอียดครบทั้งหมดแล้ว ให้ท่านคลิกปุ่ม OK

อัพโหลดเว็บไซต์ผ่านโปรแกรม filezilla
อันดับแรกให้ท่านเข้าไปดาวโหลดโปรแกรม filezilla
เมื่อท่านดาวโหลดโปรแกรม filezilla เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องของท่าน
จากนั้นให้ท่านเปิดโปแกรม filezilla ขึ้นมา
1.ให้ท่านคลิกที่ ไอคอน เปิดตัวจัดการที่ตั้ง ตามภาพ

2.คลิก สร้างที่ตั้งใหม่
3.ตั้งชื่อ โดยท่านตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้
4.ช่อง โฮสต์ ใส่ชื่อ ftp host ของท่านลงไป
5.ช่อง พอร์ต ให้ใส่ 21 ลงไป
6.ช่อง Logontype เลือก ปกติ
7.ช่องผู้ใช้ ใส่ Login id ของท่านลงไป
8.ช่อง รหัสผ่าน ให้ท่านใส่ รหัสผ่าน (Password)ของท่านลงไป
จากนั้นให้ท่านคลิกปุ่ม เชื่อมต่อ
เมื่อท่านคลิกปุ่ม เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ จะมี รายละเอียดบอกให้ท่านทราบว่า ได้เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว
-โดยในกรอบสีนำเงิน จะเป็นส่วนของเครื่อง
-โดยในกรอบสีแดง จะเป็นส่วนของ Hosting


ส่วนการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปบน hosting ให้คลิกขวาที่ไฟล์ หรือ Floder ที่ต้องการแล้ว เลือก อัพโหลดสมัคร Domain Reseller กับเราวันนี้
สามารถจดโดเมนเนม .com,net,org
ได้ถูกสุดถึง 275 บาท/ชื่อ/ปี
สนใจรายละเอียด คลิ๊กที่นี้

สมัคร Hosting Reseller กับเราวันนี้ แชร์โฮสสูง
ถึง 10GB ไม่จำกัดโดเมน ราคาเพียงเดือนละ
1,000 บาท เท่านั้นรองรับ ASP,PHP
สนใจรายละเอียด คลิ๊กที่นี้
   
เรายินดีให้คำปรึกษาสำหรับ
การจดโดเมนใหม่ / ต่ออายุโดเมน / ย้ายโดเมน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-934-9081
 
 
 
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ (TOS) | ข้อมูลบริษัทฯ
Copyright © 2007, Boss Corporation (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
 
 
 
firststepsite, web hosting, free web space, dedicated server, dedicated hosting, web page, web site host, windows, Windows Server 2003, NT, Unix, Linux, freebsd, fedora, cobalt, NT hosting, unix hosting, linux hosting, cobalt hosting, low cost, inexpensive, quality, reseller, e-commerce, services, web server, web address, web addresses, web site addresses, webhosts,internet hosting, directory, colocation, co-location, co location, virtual servers, virtual hosting,expire domain, expired domain,delete domain,deleted domain,domain, DOMAIN, Domain, domains, domain name, domain parking, domain name registration, domain registration, registry, registra, domain transfer, domain renew, web site names, names, com, org, net, info, biz, tv, co.th, in.th, or.th, ac.th, go.th, mi.th, net.th, thnic, name, url forwarding, email forwarding, Email Hosting, internet address, internet addresses, internet name, internet names, name registration, address registration, net name,net names, web domain name, addresses, internet domain name, internet name registration, internet address registration, domain it, domainit.com, free e-mail, business names, internic registration service, company names, domain name brokers, affordable web hosting, domain name search engine, Internet domain names, url redirection, register Internet domain names, register internet names, register internet addresses, available domains, web site hosting, domain registry, available domain names, available web addresses, list of available domain names, apply for a domain, hosting services, domain name list, find domain names, domain name information, hosting providers, register a domain, lookup names, search names, reserve domain names, international domain names, country domain names, domain name registry, information about domain names, search domains, whois, DNS, DNS services, name server, MX, CNAMEs , A, Records, custom domains, virtual domains, ICANN, INTERNIC, NIC, gTLDs, MLDs, cloaked, uncloaked, virtual servers, promotion, free web based email, web-based e-mail, permanent address, portable e-mail, net email,lifetime email address, internet, web, browser, WWW, POP, free e-mail, free email, e-mail, email,thailand hosting, webhost, web host, siam hosting, thai hosting, Bangkokmail,Thailand,THAI,THAIS,BANGKOK, bangkok,thais,mail, internet, Bangkok, thailand, thai email,Bangkokian,thai,bangkokmail, siam, free web hosting,free hosting, free host, free web site,free websitehost, T3, OC, bandwidth, cgi-bin, ASP, PHP, CGI, WAP, SSL, Web Server, Database Server, Mail Server, FTP Server, DNS Server, dell, poweredge, Firewall, Control Panel, plesk, mx-controller, cPanel, helm, ensim, DirectAdmin, merak, domain reseller, hosting reseller, ASP, ASP.NET, PHP, PERL, CGI, SSI, VB.NET, C, C++, XML, ODBC, DSN, DSNLess, MS-ACCESS, MySQL, MSSQL, MS-SQL, Microsoft SQL, PostgreSQL, raid, spam, virus, FrontPage, phpMyAdmin, phpPgAdmin, data transfer, traffic, web stat, web statistic, CS LOXINFO, PACIFIC, ISSP, โดเมน, โดเมนเนม, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, จดทะเบียน, จดทะเบียนโดเมน, จดทะเบียนโดเมนเนม, เว็บ, เวบ, เว็บไซต์, เวบไซต์, เว็บโฮส, เวบโฮส, โฮสติ้ง, เว็บโฮสติ้ง, เวบโฮสติ้ง, เว็บโฮสติ้งไทย, เวบโฮสติ้งไทย, เว็บโฮสติ้งประเทศไทย, เวบโฮสติ้งประเทศไทย, เช่าเว็บโฮสติ้ง, เช่าเวบโฮสติ้ง, เช่าซื้อ, เช่า-ซื้อ, ฝากเครื่อง, เช่าเครื่อง, เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์, ฝากเครื่องเซิร์ฟเวอร์, แก้ไขโดเมน, แก้ไขโดเมนเนม, โดเมนหมดอายุ, ไทย, ประเทศไทย, กรุงเทพ, รับประกัน, ราคา, ประหยัด, ถูก, ราคาประหยัด, ราคาถูก, กสท, การสื่อสาร